/ 
© 2017 Zipier Ltd. All rights reserved.
Zipier HR DocsCloud Co-workersAttendancePayroll
Performance

                 
 

Performance

View overall call center performance through a cross-section of six different metrics.

© 2017 Zipier Ltd. All rights reserved. www.zipier.com/help/Zipier_Phone_System/Reports/Performance/